Konsept

KOSTNADSFRI MARKEDSFØRING

Konstruktiv er en solid og allsidig kommunikasjonspartner. Vi har spesialisert oss innenfor det vi kaller kostnadsfri markedsføring. Oppskriften er enkel, men effektiv: Vi finansierer kampanjen ved å gjøre våre kunders samarbeidspartnere til en aktiv del av kommunikasjonen. 

Et konsept, som har vunnet innpass i alle bransjer og hos virksomheter i alle størrelser. Ganske enkelt fordi det virker og gir gevinst for alle parter.

Sagmyra 2

4624 Kristiansand

Tlf: 99 33 77 58

Mail: post@konstruktiv.no